Update projects URLs to point to dadescomunals; Little respnsive fix on home.css

main PRO-11.04.22
Bruno Carrión 6 months ago
parent c88721f54f
commit 12a6180dac
 1. 10
    _data/projects.yml
 2. 14
    assets/css/pages/home.scss
 3. BIN
    assets/images/projects/hemeroteca-oberta.png
 4. BIN
    assets/images/projects/hemeroteca-oberta.webp
 5. 390
    assets/js/pages/home.js
 6. 2
    index.html

@ -20,7 +20,7 @@
- Programari a mida
- Single-page application (SPA)
- id: vh3d
url: https://fem.vallhebron.com/#/?pieceId=2534
url: https://dadescomunals.org/vh3d
name: Vall d'Hebron 3D
description: Videojoc col·laboratiu per a la presentació del nou Pla Estratègic 2021-2025 de la Vall d'Hebron
tags:
@ -33,4 +33,10 @@
tags:
- Jekyll
- Pàgina web estàtica
- id: hemeroteca-oberta
url: https://dadescomunals.org/hemeroteca-oberta
name: Hemeroteca Oberta
description: Eina web per fer scrapping de l'hemeroteca de la Vanguardia de cara a la seva explotació estadística
tags:
- Programari a mida
- Pàgina web estàtica

@ -608,6 +608,20 @@
}
}
}
.projects__link {
text-align: left;
@include m-media(md) {
text-align: center;
}
.is-mobile & {
@include m-media(landscape) {
text-align: center;
}
}
}
}
#contact {

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 66 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 72 KiB

@ -1,112 +1,290 @@
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
var $el = document.getElementsByTagName("main")[0];
var sectionScroller = new SectionSnapScroller($el, {
sectionClass: "home__section",
debug: false,
behavior: "mandatory",
onSectionUpdate: function(sectionId) {
document.getElementById("pageHeader").setActiveLink(sectionId);
},
});
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
var $el = document.getElementsByTagName("main")[0];
var scrollChevron = $el.getElementsByClassName("home__landing-chevron")[0];
scrollChevron.addEventListener("click", function() {
if (!isMobile()) {
sectionScroller.scrollTo("work", 1, "smooth");
} else {
location.hash = "work";
}
});
var sectionScroller = new SectionSnapScroller($el, {
sectionClass: "home__section",
debug: false,
behavior: "mandatory",
onSectionUpdate: function (sectionId) {
document.getElementById("pageHeader").setActiveLink(sectionId);
},
});
var frames = [
['<h1 class="title is-1"><span class="cursor"></span></h1>', 0],
['<h1 class="title is-1"></h1>', 600],
['<h1 class="title is-1"><span class="cursor"></span></h1>', 600],
['<h1 class="title is-1">C<span class="cursor"></span></h1>', 300],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="cursor"></span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còd<span class="cursor"></span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còde<span class="cursor"></span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còdec<span class="cursor"></span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còdec</h1>', 300],
['<h1 class="title is-1">Còdec<span class="cursor highlight"></span></h1>', 600],
['<h1 class="title is-1">Còde<span class="cursor highlight"></span><span class="bytes">11</span></h1>', 300],
['<h1 class="title is-1">Còd<span class="cursor highlight"></span><span class="bytes">0111</span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="cursor highlight"></span><span class="bytes">100111</span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">C<span class="cursor highlight"></span><span class="bytes">10100111</span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1"><span class="cursor highlight"></span><span class="bytes">1100100111</span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1"><span class="bytes">1100100111</span></h1>', 300],
['<h1 class="title is-1"><span class="cursor"></span><span class="bytes">1100100111</span></h1>', 600],
['<h1 class="title is-1">C<span class="cursor"></span><span class="bytes">00100111</span></h1>', 300],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="cursor"></span><span class="bytes">100111</span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còd<span class="cursor"></span><span class="bytes">0111</span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còde<span class="cursor"></span><span class="bytes">11</span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còdec<span class="cursor"></span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còdec</h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còdec<span class="cursor"></span></h1>', 600],
['<h1 class="title is-1">Còde<span class="cursor"></span>c</h1>', 300],
['<h1 class="title is-1">Còd<span class="cursor"></span>ec</h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="cursor"></span>dec</h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còdec</h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span></span>dec</h1>', 600],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1>', 300],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4"><span class="cursor"></span></h2>', 600],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">C<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Co<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Cod<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codi<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis <span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis c<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis co<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis com<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comu<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comun<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns p<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns pe<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per <span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per u<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per un<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una <span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una t<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una te<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tec<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecn<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecno<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnol<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnolo<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnolog<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologi<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia <span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia m<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia mé<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més d<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més de<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més dem<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més demo<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democ<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democr<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democrà<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democràt<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democràti<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democràtic<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democràtica<span class="cursor"></span></h2>', 75],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democràtica</h2>', 600],
];
var scrollChevron = $el.getElementsByClassName("home__landing-chevron")[0];
scrollChevron.addEventListener("click", function () {
if (!isMobile()) {
sectionScroller.scrollTo("work", 1, "smooth");
} else {
location.hash = "work";
}
});
var landing = document.getElementById("home").getElementsByClassName("home__brand")[0];
var frames = [
['<h1 class="title is-1"><span class="cursor"></span></h1>', 0],
['<h1 class="title is-1"></h1>', 600],
['<h1 class="title is-1"><span class="cursor"></span></h1>', 600],
['<h1 class="title is-1">C<span class="cursor"></span></h1>', 300],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="cursor"></span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còd<span class="cursor"></span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còde<span class="cursor"></span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còdec<span class="cursor"></span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còdec</h1>', 300],
['<h1 class="title is-1">Còdec<span class="cursor highlight"></span></h1>', 600],
[
'<h1 class="title is-1">Còde<span class="cursor highlight"></span><span class="bytes">11</span></h1>',
300,
],
[
'<h1 class="title is-1">Còd<span class="cursor highlight"></span><span class="bytes">0111</span></h1>',
200,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="cursor highlight"></span><span class="bytes">100111</span></h1>',
200,
],
[
'<h1 class="title is-1">C<span class="cursor highlight"></span><span class="bytes">10100111</span></h1>',
200,
],
[
'<h1 class="title is-1"><span class="cursor highlight"></span><span class="bytes">1100100111</span></h1>',
200,
],
['<h1 class="title is-1"><span class="bytes">1100100111</span></h1>', 300],
[
'<h1 class="title is-1"><span class="cursor"></span><span class="bytes">1100100111</span></h1>',
600,
],
[
'<h1 class="title is-1">C<span class="cursor"></span><span class="bytes">00100111</span></h1>',
300,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="cursor"></span><span class="bytes">100111</span></h1>',
200,
],
[
'<h1 class="title is-1">Còd<span class="cursor"></span><span class="bytes">0111</span></h1>',
200,
],
[
'<h1 class="title is-1">Còde<span class="cursor"></span><span class="bytes">11</span></h1>',
200,
],
['<h1 class="title is-1">Còdec<span class="cursor"></span></h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còdec</h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còdec<span class="cursor"></span></h1>', 600],
['<h1 class="title is-1">Còde<span class="cursor"></span>c</h1>', 300],
['<h1 class="title is-1">Còd<span class="cursor"></span>ec</h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Cò<span class="cursor"></span>dec</h1>', 200],
['<h1 class="title is-1">Còdec</h1>', 200],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span></span>dec</h1>',
600,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1>',
300,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4"><span class="cursor"></span></h2>',
600,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">C<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Co<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Cod<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codi<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis <span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis c<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis co<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis com<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comu<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comun<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns p<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns pe<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per <span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per u<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per un<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una <span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una t<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una te<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tec<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecn<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecno<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnol<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnolo<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnolog<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologi<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia <span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia m<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia mé<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més d<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més de<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més dem<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més demo<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democ<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democr<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democrà<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democràt<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democràti<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democràtic<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democràtica<span class="cursor"></span></h2>',
75,
],
[
'<h1 class="title is-1">Cò<span class="highlight"><span class="cursor"></span>o</span>dec</h1><h2 class="title is-4">Codis comuns per una tecnologia més democràtica</h2>',
600,
],
];
function frame (content, timeout) {
if (!content) return;
setTimeout(function () {
landing.innerHTML = content;
frame.apply(null, frames.shift());
}, timeout);
}
var landing = document.getElementById("home").getElementsByClassName("home__brand")[0];
frame(frames.shift());
function frame(content, timeout) {
if (!content) return;
setTimeout(function () {
landing.innerHTML = content;
frame.apply(null, frames.shift());
}, timeout);
}
frame(frames.shift());
});

@ -124,7 +124,7 @@ page: home
{% endfor %}
</div>
<div class="container__home__projects">
<p class="home__projects"><a class="button is-link" href="/archive.html"><b>Coneix els nostres projectes</b></a></p>
<p class="projects__link"><a class="button is-link" href="/archive.html"><b>Coneix els nostres projectes</b></a></p>
</div>
</div>
</section>

Loading…
Cancel
Save