Commit Graph

21 Commits (develop-server)
 

Author SHA1 Message Date
orzo 84e1f64c8b Remove node_modules from git; 1 year ago
orzo ccbe14665d Change app title 1 year ago
orzo 78f059f914 Update README; Update run_server; 1 year ago
orzo 04dcab1498 Split server requirements by modules; 1 year ago
orzo fd68d9927b Update readme 1 year ago
orzo 5ba8254848 Modifiquem l'express per que faci de proxy amb el server fastAPI; Renombrem static com a public again; 1 year ago
orzo 04b464fada Update requirements.txt 1 year ago
orzo 33c6acadee Servidor python amb enpoint de geometries; Actualització del client i separació de la lògica mapa i la lògca de carrega de dades; 1 year ago
orzo 51720a397f Public directory attached to the root URL 1 year ago
orzo 969dc04304 Definició de la callback per als estatics del servidor 1 year ago
orzo 2e2471b120 Merge branch 'develop' into develop-server 1 year ago
orzo e3eb291623 Reestructuració de la part del server 1 year ago
Pau 5946e0fd5a commit client. Codi reesctructurat amb vue 1 year ago
Pau 403754a972 proves colorinxis client 2 years ago
Lucas García 80f94fa3f7 Acabat l'endpoint de parceles del servidor de desenvolupament; Vinculada la carrega de parceles des del client al zoom i al moviment del mapa; 2 years ago
Pau aff9d08cee client 2 years ago
Lucas García 4ba4332fdd Update README.md 2 years ago
Lucas García e052d2d584 Add client directory; 2 years ago
Lucas García 3f1a0fa5f5 Add readme and license files; 2 years ago
Lucas García 2e6292e28f Define search and clean text as static method of the text parser; 2 years ago
Lucas García ec5e968eb0 First commit 2 years ago