Commit Graph

 • 84e1f64c8b Remove node_modules from git; develop-server develop orzo 2021-11-02 16:07:04 +0100
 • ccbe14665d Change app title orzo 2021-11-02 16:04:33 +0100
 • 78f059f914 Update README; Update run_server; orzo 2021-11-02 16:02:27 +0100
 • 04dcab1498 Split server requirements by modules; orzo 2021-11-02 13:52:57 +0100
 • fd68d9927b Update readme orzo 2021-11-02 13:44:07 +0100
 • 5ba8254848 Modifiquem l'express per que faci de proxy amb el server fastAPI; Renombrem static com a public again; orzo 2021-11-02 13:38:35 +0100
 • 04b464fada Update requirements.txt orzo 2021-11-02 11:31:46 +0100
 • 33c6acadee Servidor python amb enpoint de geometries; Actualització del client i separació de la lògica mapa i la lògca de carrega de dades; orzo 2021-11-02 11:20:13 +0100
 • 51720a397f Public directory attached to the root URL orzo 2021-10-26 07:41:39 +0200
 • 969dc04304 Definició de la callback per als estatics del servidor orzo 2021-10-25 17:25:41 +0200
 • 2e2471b120 Merge branch 'develop' into develop-server orzo 2021-10-25 16:21:58 +0200
 • e3eb291623 Reestructuració de la part del server orzo 2021-10-25 16:20:27 +0200
 • 5946e0fd5a commit client. Codi reesctructurat amb vue main Pau 2021-10-25 16:18:00 +0200
 • 403754a972 proves colorinxis client Pau 2021-06-14 19:23:30 +0200
 • 80f94fa3f7 Acabat l'endpoint de parceles del servidor de desenvolupament; Vinculada la carrega de parceles des del client al zoom i al moviment del mapa; Lucas García 2021-06-11 18:13:04 +0200
 • aff9d08cee client Pau 2021-06-11 13:44:54 +0200
 • 4ba4332fdd Update README.md Lucas García 2021-05-25 17:21:09 +0200
 • e052d2d584 Add client directory; Lucas García 2021-05-25 17:20:17 +0200
 • 3f1a0fa5f5 Add readme and license files; Lucas García 2021-05-25 17:17:37 +0200
 • 2e6292e28f Define search and clean text as static method of the text parser; Lucas García 2021-05-25 17:15:13 +0200
 • ec5e968eb0 First commit Lucas García 2021-05-03 22:48:41 +0200