You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
desregistradores/client
Lucas García 80f94fa3f7 Acabat l'endpoint de parceles del servidor de desenvolupament; Vinculada la carrega de parceles des del client al zoom i al moviment del mapa; 1 year ago
..
node_modules client 1 year ago
public Acabat l'endpoint de parceles del servidor de desenvolupament; Vinculada la carrega de parceles des del client al zoom i al moviment del mapa; 1 year ago
.init Add client directory; 1 year ago
altures_bcn.pdf client 1 year ago
index.js Acabat l'endpoint de parceles del servidor de desenvolupament; Vinculada la carrega de parceles des del client al zoom i al moviment del mapa; 1 year ago
package-lock.json Acabat l'endpoint de parceles del servidor de desenvolupament; Vinculada la carrega de parceles des del client al zoom i al moviment del mapa; 1 year ago
package.json Acabat l'endpoint de parceles del servidor de desenvolupament; Vinculada la carrega de parceles des del client al zoom i al moviment del mapa; 1 year ago
parceles.sqlite Acabat l'endpoint de parceles del servidor de desenvolupament; Vinculada la carrega de parceles des del client al zoom i al moviment del mapa; 1 year ago