bruno_carrion bruno_carrion
 • Joined on Mar 20, 2021
Loading Heatmap…

bruno_carrion created repository bruno_carrion/dadescomunals.coop

5 days ago

bruno_carrion commented on issue bruno_carrion/aixada_canpujades#1

Hay alguna instancia pública donde cotillear este software?

https://github.com/jmueller17/Aixada/

5 days ago

bruno_carrion pushed to develop at bruno_carrion/desregistradores

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop-server at bruno_carrion/desregistradores

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop-server at bruno_carrion/desregistradores

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop-server at bruno_carrion/desregistradores

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop at bruno_carrion/desregistradores

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop at bruno_carrion/desregistradores

 • 04dcab1498 Split server requirements by modules;

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop-server at bruno_carrion/desregistradores

 • 04dcab1498 Split server requirements by modules;

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop at bruno_carrion/desregistradores

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop-server at bruno_carrion/desregistradores

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop-server at bruno_carrion/desregistradores

 • 5ba8254848 Modifiquem l'express per que faci de proxy amb el server fastAPI; Renombrem static com a public again;

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop at bruno_carrion/desregistradores

 • 5ba8254848 Modifiquem l'express per que faci de proxy amb el server fastAPI; Renombrem static com a public again;

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop at bruno_carrion/desregistradores

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop-server at bruno_carrion/desregistradores

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop at bruno_carrion/desregistradores

 • 33c6acadee Servidor python amb enpoint de geometries; Actualització del client i separació de la lògica mapa i la lògca de carrega de dades;
 • 51720a397f Public directory attached to the root URL
 • 969dc04304 Definició de la callback per als estatics del servidor
 • 2e2471b120 Merge branch 'develop' into develop-server
 • e3eb291623 Reestructuració de la part del server
 • Compare 5 commits »

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop-server at bruno_carrion/desregistradores

 • 33c6acadee Servidor python amb enpoint de geometries; Actualització del client i separació de la lògica mapa i la lògca de carrega de dades;

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop-server at bruno_carrion/desregistradores

 • 51720a397f Public directory attached to the root URL

3 months ago

bruno_carrion pushed to develop-server at bruno_carrion/desregistradores

3 months ago