corregidas particiones, añadido contacto hacklab

master
jorge 8 months ago
parent 45cc346d6d
commit d215741e20
  1. 0
      .hugo_build.lock
  2. 27
      content/taula-collapse/_index.md

@ -13,7 +13,8 @@ a l'ateneu l'harmonia
---
## Taula rodona
### Eines per una sortida no individualista al coŀlapse (II)
### Eines per una sortida
### no individualista al coŀlapse (II)
Intervenció del Hacklab Logout
@ -23,9 +24,10 @@ Intervenció del Hacklab Logout
{{% section %}}
# Pregunta inicial
### Pregunta inicial
_Aspectes i reptes davant l'emergència_
## Aspectes i reptes
## davant l'emergència
---
@ -119,7 +121,7 @@ _Microsoft, Google_
## Apps lliures (I)
- Windows → GNU-Linux (linux mint/ xubuntu / manjaro)
- Windows → GNU-Linux<br/> (linux mint/ xubuntu / manjaro)
- Whatsapp → Signal, Element, Jabber/Conversations/Dino
- Gmail → Riseup, Sindominio, Autistici
- PlayStore → F-Droid + AuroraStore
@ -168,9 +170,11 @@ _Microsoft, Google_
{{% section %}}
# Pregunta de clausura
### Pregunta de clausura
_Com anticipar-nos o evitar el coŀlapse des de les lluites actuals?_
## Com anticipar-nos o
## evitar el coŀlapse
## des de les lluites actuals?
---
@ -181,3 +185,14 @@ _Com anticipar-nos o evitar el coŀlapse des de les lluites actuals?_
{{% /section %}}
---
{{% section %}}
## hakclab LogOut
- Dijous 19h - 21h
- Can Vies, Plaça de Sants, Barcelona
- logout@sindominio.net
- https://sindominio.net/logout
{{% /section %}}

Loading…
Cancel
Save