Commit Graph

138 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
jorge 6ee8075c9f añadido el logo a la página final de contacto 8 months ago
jorge d215741e20 corregidas particiones, añadido contacto hacklab 8 months ago
fadelkon 45cc346d6d Afegeixo diapos noves fetes per zory i fdk 8 months ago
fadelkon de66858155 target blank a la llista de diapos 9 months ago
fadelkon c1e206102b Posa un enllaç al joc de nothing to hide 10 months ago
fadelkon 260e01ef23 Corregeix error d'enganxat automàtic (suposo) 10 months ago
fadelkon 7c07ab87fd Millora continguts, detalls 10 months ago
jorge 9bc99976ac
retirada diapo tmp.ninja 10 months ago
jorge 20e94f725a
corregida errata 10 months ago
jorge 3e81cdf23b
modificados sistemas de compartir ficheros 10 months ago
jorge 1ae31e2e85 correcciones pequeñas de legibilidad y de servicios obsoletos 10 months ago
fadelkon cc7c6ce01c Afegeixo nivells de persecució 11 months ago
marisa c96a2fac24 Add images to autodefensa 12 months ago
marisa 7821858a56 pushea pushea 12 months ago
fadelkon 898e337182 afegeix entrada a l'índex de diapos disponibles :) 1 year ago
fadelkon a288a0663d 🏴‍☠️😼 Descobrim la infraestructura d'internet 1 year ago
fadelkon 1384f29551 Actualitzo llista d'alternatives: 1 year ago
fadelkon cafefadb0e Explico per què pot servir la vpn de riseup 1 year ago
fadelkon 8572e0924c Modifico Element i Signal 1 year ago
fadelkon bc6bbe0c93 Milloro els criteris per triar eines 1 year ago
sup c 0a1a500617 Merge branch 'addRiseupVpn' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 70ff50d73e Added riseupVPN 1 year ago
sup c 9113ed1b9f Merge branch 'smallFixSection' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 54536b8b60 Fix 1 year ago
sup c 47d5e3a94a Merge branch 'rearrangeSections' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 5373af893b Rearranged Sections 1 year ago
sup c 2cfe02edc0 Merge branch 'addFdroid_einesSeguretat' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 25b7eebe72 Fdroid added 1 year ago
sup c 1f5d7828f6 Merge branch 'fixingStyles' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 290264d606 Css Rules to fit images 1 year ago
sup c 5114133d94 Merge branch 'fixingStyles' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 3d3798adf0 Fixed 1 year ago
NonPublicID321 725462d880 Fixed 1 year ago
sup c cae4e88c04 Merge branch 'fixingStyles' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 30ece60147 Fixed 1 year ago
sup c 10c1092d96 Merge branch 'fixingStyles' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 ab62292820 Fixed 1 year ago
sup c de47f758fe Merge branch 'fixingStyles' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 7e8fc8dd0c Fixed 1 year ago
sup c 43b663aab4 Merge branch 'fixingStyles' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 5d0088bbb2 Fixed 1 year ago
sup c a1c42c2137 Merge branch 'fixingStyles' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 9a4089f87f Fixed 1 year ago
sup c 860945731a Merge branch 'fixingStyles' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 7094f38382 Fixed 1 year ago
sup c a1194e5059 Merge branch 'fixingStyles' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 6e8948ed3c Fixed 1 year ago
sup c 89e9d4f145 Merge branch 'fixingStyles' into 'master' 1 year ago
NonPublicID321 d7e8deed6a Fixed some styles 1 year ago
sup c 6b270abd7f Merge branch 'addElementRiot' into 'master' 1 year ago