You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
diapos/content/taula-collapse/_index.md

2.7 KiB

+++ outputs = ["Reveal"] +++

{{% section %}}

Coŀlapse en disputa

Consciència i acció

28-30 de gener, 2022
a l'ateneu l'harmonia


Taula rodona

Eines per una sortida

no individualista al coŀlapse (II)

Intervenció del Hacklab Logout

{{% /section %}}


{{% section %}}

Pregunta inicial

Aspectes i reptes

davant l'emergència


 • Tecnologia autònoma
 • Xarxes de suport mutu
 • Desconstrucció d'usos

{{% /section %}}


{{% section %}}

Crítica


Consumisme i complexitat

 • "taula periòdica" coltan, terres rares, or...
 • tsmc (fàbriques xips - poques)
 • export petjada ecològica
 • 5G, Internet of Things, Smart cities

Apple


Estats digitals

 • identitat
 • serveis públics
 • normes pròpies
 • expansió i control de territori
 • registres enornmes (big data)

Google


Plataformes socials

 • addictives/depressives
 • privacitat i mineria de da
 • treball gratuït
 • agora pública sí, però com?

Facebook, Netflix


Uberització

 • Comprar per amazon
 • Deliveroos i etc.
 • Plataformes que no fan res

Amazon


Monopolis de mercat

 • Governs que compren
 • Llicències gratis (escoles)
 • Tractes amb fabricants
 • Codi privatiu
 • Efecte xarxa i pressió social

Microsoft, Google

{{% /section %}}


{{% section %}}

Propostes


Decreixement

 • No fustigar-se
 • Renovar màquines
  • Alternatives + sostenibles
  • Segona mà
 • Allargar vida i reparar

Apps lliures (I)

 • Windows → GNU-Linux
  (linux mint/ xubuntu / manjaro)
 • Whatsapp → Signal, Element, Jabber/Conversations/Dino
 • Gmail → Riseup, Sindominio, Autistici
 • PlayStore → F-Droid + AuroraStore

Apps lliures (II)

 • Chrome → Firefox
 • GMaps → OpenStreetMaps / OsmAnd / OrganicMaps
 • Zoom/Skype → Jitsi / Big Blue Button
 • Chess.com → lichess.org ;)

Individu vs Coŀlectiu

 • Tallers de costura
 • Tallers de bicis
 • Jornades de reparació
 • Hacklabs!

Projectes lliures

 • Altermundi, Guifinet: xarxes
 • Sindominio, Riseup, Framasoft, Autistici: servidors
 • Apache, Eclipse: fundacions
 • FSF, Tor Project, Guardian Project, Framasoft

Tecs post-coŀlapse

 • Autoproducció d'energia
 • No internet → p2p / offline / autogestió
 • Low tech (webs, aplicacions, servidors)
 • Offline: kiwix, OsmAnd.
 • Ferralla: Z80, Pentium IV (CollapseOS)

{{% /section %}}


{{% section %}}

Pregunta de clausura

Com anticipar-nos o

evitar el coŀlapse

des de les lluites actuals?


 • Necessitats
 • Llibertats
 • Comunitat
 • Seguretat

{{% /section %}}


{{% section %}}

hakclab LogOut

{{% /section %}}