Afegit el SDK del SEKONIC C-7000 que va ser proporcionat per les

fabricants del dispositiu.

Afegida la versió actual del codi fet pel C-7000. Per ara fa 10
lectures, mostra per pantalla la intensitat lumínica (en [lx]) de cada lectura i
fa la mitja de les 10 lectures.
master
mDescape 3 years ago
parent 7a373583c8
commit e7ce1165f9
 1. BIN
    C7000 _SDK/Manual/C-7000SDK_Reference_Manual_en.pdf
 2. BIN
    C7000 _SDK/Manual/C-7000SDK_Reference_Manual_jp.pdf
 3. BIN
    C7000 _SDK/Manual/Word file/WIP_I401-C700-034 C-7000 SDK Reference Manual Ver3.docx
 4. BIN
    C7000 _SDK/Manual/Word file/Ädè_Æå_I401-C700-034 C-7000 SDK âèâtâ@âîâôâXâ}âjâàâAâï 3ö+.docx
 5. BIN
    C7000 _SDK/SDK/C7000_SDK.dll
 6. BIN
    C7000 _SDK/SDK/SkCommIo.dll
 7. BIN
    C7000 _SDK/Sample/.vs/C7000_SDK_Sample/v16/.suo
 8. 0
    C7000 _SDK/Sample/.vs/C7000_SDK_Sample/v16/Server/sqlite3/db.lock
 9. BIN
    C7000 _SDK/Sample/.vs/C7000_SDK_Sample/v16/Server/sqlite3/storage.ide
 10. 6
    C7000 _SDK/Sample/App.config
 11. 25
    C7000 _SDK/Sample/C7000_SDK_Sample.sln
 12. 153
    C7000 _SDK/Sample/C7000_SDK_Sample.vbproj
 13. 38
    C7000 _SDK/Sample/My Project/Application.Designer.vb
 14. 10
    C7000 _SDK/Sample/My Project/Application.myapp
 15. 35
    C7000 _SDK/Sample/My Project/AssemblyInfo.vb
 16. 73
    C7000 _SDK/Sample/My Project/Resources.Designer.vb
 17. 124
    C7000 _SDK/Sample/My Project/Resources.resx
 18. 73
    C7000 _SDK/Sample/My Project/Settings.Designer.vb
 19. 7
    C7000 _SDK/Sample/My Project/Settings.settings
 20. 48
    C7000 _SDK/Sample/My Project/app.manifest
 21. BIN
    C7000 _SDK/Sample/Resources/SEKONIC.ico
 22. BIN
    C7000 _SDK/Sample/bin/Debug/C7000_SDK.dll
 23. BIN
    C7000 _SDK/Sample/bin/Debug/C7000_SDK_Sample.exe
 24. 6
    C7000 _SDK/Sample/bin/Debug/C7000_SDK_Sample.exe.config
 25. BIN
    C7000 _SDK/Sample/bin/Debug/C7000_SDK_Sample.pdb
 26. BIN
    C7000 _SDK/Sample/bin/Debug/SkCommIo.dll
 27. 68
    C7000 _SDK/Sample/bin/Debug/SkCommIo.log
 28. BIN
    C7000 _SDK/Sample/bin/Release/C7000_SDK.dll
 29. BIN
    C7000 _SDK/Sample/bin/Release/C7000_SDK_Sample.exe
 30. 6
    C7000 _SDK/Sample/bin/Release/C7000_SDK_Sample.exe.config
 31. BIN
    C7000 _SDK/Sample/bin/Release/SkCommIo.dll
 32. 1685
    C7000 _SDK/Sample/frm_Main.Designer.vb
 33. 4985
    C7000 _SDK/Sample/frm_Main.resx
 34. 514
    C7000 _SDK/Sample/frm_Main.vb
 35. BIN
    C7000 _SDK/Sample/obj/x86/Debug/C7000_SDK_Sample.Resources.resources
 36. BIN
    C7000 _SDK/Sample/obj/x86/Debug/C7000_SDK_Sample.exe
 37. BIN
    C7000 _SDK/Sample/obj/x86/Debug/C7000_SDK_Sample.frm_Main.resources
 38. BIN
    C7000 _SDK/Sample/obj/x86/Debug/C7000_SDK_Sample.pdb
 39. 0
    C7000 _SDK/Sample/obj/x86/Debug/C7000_SDK_Sample.vbproj.CopyComplete
 40. 22
    C7000 _SDK/Sample/obj/x86/Debug/C7000_SDK_Sample.vbproj.FileListAbsolute.txt
 41. BIN
    C7000 _SDK/Sample/obj/x86/Debug/C7000_SDK_Sample.vbproj.GenerateResource.cache
 42. BIN
    C7000 _SDK/Sample/obj/x86/Debug/C7000_SDK_Sample.vbprojAssemblyReference.cache
 43. BIN
    C7000 _SDK/Sample/obj/x86/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache
 44. BIN
    C7000 _SDK/Sample/obj/x86/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache
 45. BIN
    C7000 _SDK/Sample/obj/x86/Debug/TempPE/My Project.Resources.Designer.vb.dll
 46. BIN
    Code/Visual_Basic/.vs/C7000_Test/DesignTimeBuild/.dtbcache
 47. BIN
    Code/Visual_Basic/.vs/C7000_Test/v16/.suo
 48. 0
    Code/Visual_Basic/.vs/C7000_Test/v16/Server/sqlite3/db.lock
 49. BIN
    Code/Visual_Basic/.vs/C7000_Test/v16/Server/sqlite3/storage.ide
 50. 31
    Code/Visual_Basic/C7000_Test.sln
 51. 16
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/C7000_Test.vbproj
 52. 244
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/Program.vb
 53. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/SkCommIo.dll
 54. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/Debug/C7000_SDK.dll
 55. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/Debug/SkCommIo.dll
 56. 23
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.deps.json
 57. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.dll
 58. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.exe
 59. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.pdb
 60. 8
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.runtimeconfig.dev.json
 61. 9
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.runtimeconfig.json
 62. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/x86/Debug/C7000_SDK.dll
 63. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/x86/Debug/SkCommIo.dll
 64. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_SDK.dll
 65. 39
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.deps.json
 66. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.dll
 67. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.exe
 68. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.pdb
 69. 8
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.runtimeconfig.dev.json
 70. 9
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.runtimeconfig.json
 71. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/x86/Debug/netcoreapp3.1/SkCommIo.dll
 72. 720
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/bin/x86/Debug/netcoreapp3.1/SkCommIo.log
 73. 5
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/C7000_Test.vbproj.nuget.cache
 74. 60
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/C7000_Test.vbproj.nuget.dgspec.json
 75. 15
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/C7000_Test.vbproj.nuget.g.props
 76. 6
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/C7000_Test.vbproj.nuget.g.targets
 77. 24
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.AssemblyInfo.vb
 78. 1
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.AssemblyInfoInputs.cache
 79. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.assets.cache
 80. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.dll
 81. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.exe
 82. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.pdb
 83. 11
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.vbproj.FileListAbsolute.txt
 84. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.vbprojAssemblyReference.cache
 85. 65
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/project.assets.json
 86. 24
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.AssemblyInfo.vb
 87. 1
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.AssemblyInfoInputs.cache
 88. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.assets.cache
 89. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.dll
 90. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.exe
 91. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.pdb
 92. 0
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.vbproj.CopyComplete
 93. 39
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.vbproj.FileListAbsolute.txt
 94. BIN
    Code/Visual_Basic/C7000_Test/obj/x86/Debug/netcoreapp3.1/C7000_Test.vbprojAssemblyReference.cache

Binary file not shown.

Binary file not shown.

@ -0,0 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<startup>
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5"/>
</startup>
</configuration>

@ -0,0 +1,25 @@

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 16
VisualStudioVersion = 16.0.29519.181
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "C7000_SDK_Sample", "C7000_SDK_Sample.vbproj", "{F610DB47-F21A-4AC5-BF73-AE38E4C908D4}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|x86 = Debug|x86
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{F610DB47-F21A-4AC5-BF73-AE38E4C908D4}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{F610DB47-F21A-4AC5-BF73-AE38E4C908D4}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{F610DB47-F21A-4AC5-BF73-AE38E4C908D4}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{F610DB47-F21A-4AC5-BF73-AE38E4C908D4}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {0D454915-5173-44D8-99F4-08CC535AEE59}
EndGlobalSection
EndGlobal

@ -0,0 +1,153 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Project ToolsVersion="4.0" DefaultTargets="Build" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
<PropertyGroup>
<Configuration Condition=" '$(Configuration)' == '' ">Debug</Configuration>
<Platform Condition=" '$(Platform)' == '' ">x86</Platform>
<ProductVersion>
</ProductVersion>
<SchemaVersion>2.0</SchemaVersion>
<ProjectGuid>{F610DB47-F21A-4AC5-BF73-AE38E4C908D4}</ProjectGuid>
<OutputType>WinExe</OutputType>
<StartupObject>C7000_SDK_Sample.My.MyApplication</StartupObject>
<RootNamespace>C7000_SDK_Sample</RootNamespace>
<AssemblyName>C7000_SDK_Sample</AssemblyName>
<FileAlignment>512</FileAlignment>
<MyType>WindowsForms</MyType>
<TargetFrameworkVersion>v4.5</TargetFrameworkVersion>
<TargetFrameworkProfile>
</TargetFrameworkProfile>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup Condition=" '$(Configuration)|$(Platform)' == 'Debug|x86' ">
<PlatformTarget>x86</PlatformTarget>
<DebugSymbols>true</DebugSymbols>
<DebugType>full</DebugType>
<DefineDebug>true</DefineDebug>
<DefineTrace>true</DefineTrace>
<OutputPath>bin\Debug\</OutputPath>
<DocumentationFile>
</DocumentationFile>
<NoWarn>
</NoWarn>
<Prefer32Bit>false</Prefer32Bit>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup Condition=" '$(Configuration)|$(Platform)' == 'Release|x86' ">
<PlatformTarget>x86</PlatformTarget>
<DebugType>none</DebugType>
<DefineDebug>false</DefineDebug>
<DefineTrace>true</DefineTrace>
<Optimize>true</Optimize>
<OutputPath>bin\Release\</OutputPath>
<DocumentationFile>
</DocumentationFile>
<NoWarn>
</NoWarn>
<DefineConstants>
</DefineConstants>
<Prefer32Bit>false</Prefer32Bit>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup>
<OptionExplicit>On</OptionExplicit>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup>
<OptionCompare>Binary</OptionCompare>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup>
<OptionStrict>Off</OptionStrict>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup>
<OptionInfer>On</OptionInfer>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup>
<ApplicationIcon>Resources\SEKONIC.ico</ApplicationIcon>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup>
<ApplicationManifest>My Project\app.manifest</ApplicationManifest>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<Reference Include="C7000_SDK, Version=2.0.0.1, Culture=neutral, processorArchitecture=x86">
<SpecificVersion>False</SpecificVersion>
<HintPath>..\SDK\C7000_SDK.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="System" />
<Reference Include="System.Data" />
<Reference Include="System.Deployment" />
<Reference Include="System.Drawing" />
<Reference Include="System.Windows.Forms" />
<Reference Include="System.Windows.Forms.DataVisualization" />
<Reference Include="System.Xml" />
<Reference Include="System.Core" />
<Reference Include="System.Xml.Linq" />
<Reference Include="System.Data.DataSetExtensions" />
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<Import Include="Microsoft.VisualBasic" />
<Import Include="System" />
<Import Include="System.Collections" />
<Import Include="System.Collections.Generic" />
<Import Include="System.Data" />
<Import Include="System.Drawing" />
<Import Include="System.Diagnostics" />
<Import Include="System.Windows.Forms" />
<Import Include="System.Linq" />
<Import Include="System.Xml.Linq" />
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<Compile Include="frm_Main.vb">
<SubType>Form</SubType>
</Compile>
<Compile Include="frm_Main.Designer.vb">
<DependentUpon>frm_Main.vb</DependentUpon>
<SubType>Form</SubType>
</Compile>
<Compile Include="My Project\AssemblyInfo.vb" />
<Compile Include="My Project\Application.Designer.vb">
<AutoGen>True</AutoGen>
<DependentUpon>Application.myapp</DependentUpon>
</Compile>
<Compile Include="My Project\Resources.Designer.vb">
<AutoGen>True</AutoGen>
<DesignTime>True</DesignTime>
<DependentUpon>Resources.resx</DependentUpon>
</Compile>
<Compile Include="My Project\Settings.Designer.vb">
<AutoGen>True</AutoGen>
<DependentUpon>Settings.settings</DependentUpon>
<DesignTimeSharedInput>True</DesignTimeSharedInput>
</Compile>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<EmbeddedResource Include="frm_Main.resx">
<DependentUpon>frm_Main.vb</DependentUpon>
</EmbeddedResource>
<EmbeddedResource Include="My Project\Resources.resx">
<Generator>VbMyResourcesResXFileCodeGenerator</Generator>
<LastGenOutput>Resources.Designer.vb</LastGenOutput>
<CustomToolNamespace>My.Resources</CustomToolNamespace>
<SubType>Designer</SubType>
</EmbeddedResource>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<None Include="App.config" />
<None Include="My Project\app.manifest" />
<None Include="My Project\Application.myapp">
<Generator>MyApplicationCodeGenerator</Generator>
<LastGenOutput>Application.Designer.vb</LastGenOutput>
</None>
<None Include="My Project\Settings.settings">
<Generator>SettingsSingleFileGenerator</Generator>
<CustomToolNamespace>My</CustomToolNamespace>
<LastGenOutput>Settings.Designer.vb</LastGenOutput>
</None>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<None Include="Resources\SEKONIC.ico" />
</ItemGroup>
<Import Project="$(MSBuildToolsPath)\Microsoft.VisualBasic.targets" />
<!-- To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.
Other similar extension points exist, see Microsoft.Common.targets.
<Target Name="BeforeBuild">
</Target>
<Target Name="AfterBuild">
</Target>
-->
</Project>

@ -0,0 +1,38 @@
'------------------------------------------------------------------------------
' <auto-generated>
' このコードはツールによって生成されました
' ランタイム バージョン:4.0.30319.42000
'
' このファイルへの変更は以下の状況下で不正な動作の原因になったり
' コードが再生成されるときに損失したりします
' </auto-generated>
'------------------------------------------------------------------------------
Option Strict On
Option Explicit On
Namespace My
'メモ:このファイルは自動生成されました直接変更しないでください変更したり
' ビルド エラーが発生した場合はプロジェクト デザイナー へ移動し (プロジェクト
' プロパティに移動するかまたはソリューション エクスプローラーのマイ プロジェクト
' ノード上でダブルクリック)アプリケーション タブ上で変更を行います
'
Partial Friend Class MyApplication
<Global.System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()> _
Public Sub New()
MyBase.New(Global.Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.AuthenticationMode.Windows)
Me.IsSingleInstance = false
Me.EnableVisualStyles = false
Me.SaveMySettingsOnExit = false
Me.ShutDownStyle = Global.Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.ShutdownMode.AfterMainFormCloses
End Sub
<Global.System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()> _
Protected Overrides Sub OnCreateMainForm()
Me.MainForm = Global.C7000_SDK_Sample.frm_Main
End Sub
End Class
End Namespace

@ -0,0 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MyApplicationData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<MySubMain>true</MySubMain>
<MainForm>frm_Main</MainForm>
<SingleInstance>false</SingleInstance>
<ShutdownMode>0</ShutdownMode>
<EnableVisualStyles>false</EnableVisualStyles>
<AuthenticationMode>0</AuthenticationMode>
<SaveMySettingsOnExit>false</SaveMySettingsOnExit>
</MyApplicationData>

@ -0,0 +1,35 @@
Imports System
Imports System.Reflection
Imports System.Runtime.InteropServices
' アセンブリに関する一般情報は以下の属性セットをとおして制御されます
' アセンブリに関連付けられている情報を変更するには
' これらの属性値を変更してください
' アセンブリ属性の値を確認します
<Assembly: AssemblyTitle("SEKONIC C-7000 SDK Sample Program")>
<Assembly: AssemblyDescription("SEKONIC C-7000 SDK Sample Program")>
<Assembly: AssemblyCompany("SEKONIC CORPORATION")>
<Assembly: AssemblyProduct("SEKONIC C-7000 SDK Sample Program")>
<Assembly: AssemblyCopyright("Copyright © 2017")>
<Assembly: AssemblyTrademark("SEKONIC C-7000 SDK Sample Program")>
<Assembly: ComVisible(False)>
'このプロジェクトが COM に公開される場合次の GUID がタイプ ライブラリの ID になります
<Assembly: Guid("035cc680-bb31-4b56-80a9-001ed1bbadbe")>
' アセンブリのバージョン情報は以下の 4 つの値で構成されています:
'
' Major Version
' Minor Version
' Build Number
' Revision
'
' すべての値を指定するか下のように '*' を使ってビルドおよびリビジョン番号を
' 既定値にすることができます:
' <Assembly: AssemblyVersion("1.0.*")>
<Assembly: AssemblyVersion("2.0.0.0")>
<Assembly: AssemblyFileVersion("2.0.0.0")>

@ -0,0 +1,73 @@
'------------------------------------------------------------------------------
' <auto-generated>
' このコードはツールによって生成されました
' ランタイム バージョン:4.0.30319.42000
'
' このファイルへの変更は以下の状況下で不正な動作の原因になったり
' コードが再生成されるときに損失したりします
' </auto-generated>
'------------------------------------------------------------------------------
Option Strict On
Option Explicit On
Imports System
Namespace My.Resources
'このクラスは StronglyTypedResourceBuilder クラスが ResGen
'または Visual Studio のようなツールを使用して自動生成されました
'メンバーを追加または削除するには.ResX ファイルを編集して/str オプションと共に
'ResGen を実行し直すかまたは VS プロジェクトをビルドし直します
'''<summary>
''' ローカライズされた文字列などを検索するための厳密に型指定されたリソース クラスです
'''</summary>
<Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Resources.Tools.StronglyTypedResourceBuilder", "16.0.0.0"), _
Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
Global.System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute(), _
Global.Microsoft.VisualBasic.HideModuleNameAttribute()> _
Friend Module Resources
Private resourceMan As Global.System.Resources.ResourceManager
Private resourceCulture As Global.System.Globalization.CultureInfo
'''<summary>
''' このクラスで使用されているキャッシュされた ResourceManager インスタンスを返します
'''</summary>
<Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)> _
Friend ReadOnly Property ResourceManager() As Global.System.Resources.ResourceManager
Get
If Object.ReferenceEquals(resourceMan, Nothing) Then
Dim temp As Global.System.Resources.ResourceManager = New Global.System.Resources.ResourceManager("C7000_SDK_Sample.Resources", GetType(Resources).Assembly)
resourceMan = temp
End If
Return resourceMan
End Get
End Property
'''<summary>
''' すべてについて現在のスレッドの CurrentUICulture プロパティをオーバーライドします
''' 現在のスレッドの CurrentUICulture プロパティをオーバーライドします
'''</summary>
<Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)> _
Friend Property Culture() As Global.System.Globalization.CultureInfo
Get
Return resourceCulture
End Get
Set
resourceCulture = value
End Set
End Property
'''<summary>
''' (アイコン) に類似した型 System.Drawing.Icon のローカライズされたリソースを検索します
'''</summary>
Friend ReadOnly Property SEKONIC() As System.Drawing.Icon
Get
Dim obj As Object = ResourceManager.GetObject("SEKONIC", resourceCulture)
Return CType(obj, System.Drawing.Icon)
End Get
End Property
End Module
End Namespace

@ -0,0 +1,124 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
<!--
Microsoft ResX Schema
Version 2.0
The primary goals of this format is to allow a simple XML format
that is mostly human readable. The generation and parsing of the
various data types are done through the TypeConverter classes
associated with the data types.
Example:
... ado.net/XML headers & schema ...
<resheader name="resmimetype">text/microsoft-resx</resheader>
<resheader name="version">2.0</resheader>
<resheader name="reader">System.Resources.ResXResourceReader, System.Windows.Forms, ...</resheader>
<resheader name="writer">System.Resources.ResXResourceWriter, System.Windows.Forms, ...</resheader>
<data name="Name1"><value>this is my long string</value><comment>this is a comment</comment></data>
<data name="Color1" type="System.Drawing.Color, System.Drawing">Blue</data>
<data name="Bitmap1" mimetype="application/x-microsoft.net.object.binary.base64">
<value>[base64 mime encoded serialized .NET Framework object]</value>
</data>
<data name="Icon1" type="System.Drawing.Icon, System.Drawing" mimetype="application/x-microsoft.net.object.bytearray.base64">
<value>[base64 mime encoded string representing a byte array form of the .NET Framework object]</value>
<comment>This is a comment</comment>
</data>
There are any number of "resheader" rows that contain simple
name/value pairs.
Each data row contains a name, and value. The row also contains a
type or mimetype. Type corresponds to a .NET class that support
text/value conversion through the TypeConverter architecture.
Classes that don't support this are serialized and stored with the
mimetype set.
The mimetype is used for serialized objects, and tells the
ResXResourceReader how to depersist the object. This is currently not
extensible. For a given mimetype the value must be set accordingly:
Note - application/x-microsoft.net.object.binary.base64 is the format
that the ResXResourceWriter will generate, however the reader can
read any of the formats listed below.
mimetype: application/x-microsoft.net.object.binary.base64
value : The object must be serialized with
: System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter
: and then encoded with base64 encoding.
mimetype: application/x-microsoft.net.object.soap.base64
value : The object must be serialized with
: System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.SoapFormatter
: and then encoded with base64 encoding.
mimetype: application/x-microsoft.net.object.bytearray.base64
value : The object must be serialized into a byte array
: using a System.ComponentModel.TypeConverter
: and then encoded with base64 encoding.
-->
<xsd:schema id="root" xmlns="" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" />
<xsd:element name="root" msdata:IsDataSet="true">
<xsd:complexType>
<xsd:choice maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="metadata">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="xsd:string" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" use="required" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="mimetype" type="xsd:string" />
<xsd:attribute ref="xml:space" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="assembly">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="alias" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="xsd:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="1" />
<xsd:element name="comment" type="xsd:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="2" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required" msdata:Ordinal="1" />
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string" msdata:Ordinal="3" />
<xsd:attribute name="mimetype" type="xsd:string" msdata:Ordinal="4" />
<xsd:attribute ref="xml:space" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="resheader">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="xsd:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="1" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
<resheader name="resmimetype">
<value>text/microsoft-resx</value>
</resheader>
<resheader name="version">
<value>2.0</value>
</resheader>
<resheader name="reader">
<value>System.Resources.ResXResourceReader, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value>
</resheader>
<resheader name="writer">
<value>System.Resources.ResXResourceWriter, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value>
</resheader>
<assembly alias="System.Windows.Forms" name="System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<data name="SEKONIC" type="System.Resources.ResXFileRef, System.Windows.Forms">
<value>..\Resources\SEKONIC.ico;System.Drawing.Icon, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a</value>
</data>
</root>

@ -0,0 +1,73 @@
'------------------------------------------------------------------------------
' <auto-generated>
' このコードはツールによって生成されました
' ランタイム バージョン:4.0.30319.42000
'
' このファイルへの変更は以下の状況下で不正な動作の原因になったり
' コードが再生成されるときに損失したりします
' </auto-generated>
'------------------------------------------------------------------------------
Option Strict On
Option Explicit On
Namespace My
<Global.System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute(), _
Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Microsoft.VisualStudio.Editors.SettingsDesigner.SettingsSingleFileGenerator", "16.3.0.0"), _
Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)> _
Partial Friend NotInheritable Class MySettings
Inherits Global.System.Configuration.ApplicationSettingsBase
Private Shared defaultInstance As MySettings = CType(Global.System.Configuration.ApplicationSettingsBase.Synchronized(New MySettings()), MySettings)
#Region "My.Settings 自動保存機能"
#If _MyType = "WindowsForms" Then
Private Shared addedHandler As Boolean
Private Shared addedHandlerLockObject As New Object
<Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(Global.System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)> _
Private Shared Sub AutoSaveSettings(sender As Global.System.Object, e As Global.System.EventArgs)
If My.Application.SaveMySettingsOnExit Then
My.Settings.Save()
End If
End Sub
#End If
#End Region
Public Shared ReadOnly Property [Default]() As MySettings
Get
#If _MyType = "WindowsForms" Then
If Not addedHandler Then
SyncLock addedHandlerLockObject
If Not addedHandler Then
AddHandler My.Application.Shutdown, AddressOf AutoSaveSettings
addedHandler = True
End If
End SyncLock
End If
#End If
Return defaultInstance
End Get
End Property
End Class
End Namespace
Namespace My
<Global.Microsoft.VisualBasic.HideModuleNameAttribute(), _
Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
Global.System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute()> _
Friend Module MySettingsProperty
<Global.System.ComponentModel.Design.HelpKeywordAttribute("My.Settings")> _
Friend ReadOnly Property Settings() As Global.C7000_SDK_Sample.My.MySettings
Get
Return Global.C7000_SDK_Sample.My.MySettings.Default
End Get
End Property
End Module
End Namespace

@ -0,0 +1,7 @@
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<SettingsFile xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2004/01/settings" CurrentProfile="(Default)" UseMySettingsClassName="true">
<Profiles>
<Profile Name="(Default)" />
</Profiles>
<Settings />
</SettingsFile>

@ -0,0 +1,48 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<asmv1:assembly manifestVersion="1.0" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" xmlns:asmv1="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" xmlns:asmv2="urn:schemas-microsoft-com:asm.v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<assemblyIdentity version="1.0.0.0" name="MyApplication.app"/>
<trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v2">
<security>
<requestedPrivileges xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
<!-- UAC マニフェスト オプション
Windows のユーザー アカウント制御のレベルを変更するには、
requestedExecutionLevel ノードを以下のいずれかで置換します。
<requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false" />
<requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false" />
<requestedExecutionLevel level="highestAvailable" uiAccess="false" />
requestedExecutionLevel ノードを指定すると、ファイルおよびレジストリの仮想化は無効になります。
旧バージョンとの互換性のためにファイルおよびレジストリの仮想化を
使用する場合は、requestedExecutionLevel ノードを削除します。
-->
<requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false" />
</requestedPrivileges>
</security>
</trustInfo>
<compatibility xmlns="urn:schemas-microsoft-com:compatibility.v1">
<application>
<!-- このアプリケーションが動作するように設計されている、Windows のすべてのバージョンの一覧。Windows によって、最も互換性の高い環境が自動的に選択されます。-->
<!-- アプリケーションが Windows 7 で動作するように設計されている場合は、次の supportedOS ノードのコメントを解除してください-->
<!--<supportedOS Id="{35138b9a-5d96-4fbd-8e2d-a2440225f93a}"/>-->
</application>
</compatibility>
<!-- Windows コモン コントロールおよびダイアログのテーマを有効にします (Windows XP 以降) -->
<!-- <dependency>
<dependentAssembly>
<assemblyIdentity
type="win32"
name="Microsoft.Windows.Common-Controls"
version="6.0.0.0"
processorArchitecture="*"
publicKeyToken="6595b64144ccf1df"
language="*"
/>
</dependentAssembly>
</dependency>-->
</asmv1:assembly>

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 284 KiB

@ -0,0 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<startup>
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5"/>
</startup>
</configuration>

@ -0,0 +1,68 @@
[#2020/02/14 17:03:57.067]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/02/14 17:04:12.213]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/02/14 17:04:12.235]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/02/14 17:04:12.334]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000578
[#2020/02/16 17:48:19.263]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/02/16 17:48:35.718]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/02/16 17:48:35.848]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/02/16 17:48:35.954]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000578
[#2020/03/12 14:55:00.632]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 14:55:04.081]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 14:55:43.810]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 14:55:46.044]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 14:55:47.154]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 14:55:47.155]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 14:55:47.159]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000578
[#2020/03/12 14:57:31.879]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 14:57:33.425]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 14:57:33.426]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 14:57:33.434]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000578
[#2020/03/12 15:01:24.607]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:01:56.322]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:01:59.192]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:01:59.192]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:01:59.379]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000578
[#2020/03/12 15:07:14.594]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:07:27.277]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:07:27.277]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:07:27.324]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000578
[#2020/03/12 15:11:51.892]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:21:30.247]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:21:35.894]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:21:35.894]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:21:36.004]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000578
[#2020/03/12 15:26:40.726]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:26:54.860]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:53:24.489]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:53:27.830]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:53:27.830]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 15:53:27.871]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000578
[#2020/03/12 16:45:30.257]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 16:45:32.646]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 16:51:21.053]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 16:51:21.053]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 16:51:21.146]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000578
[#2020/03/12 16:52:53.448]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 16:52:53.448]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/12 16:52:53.464]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000578
[#2020/03/15 13:05:42.428]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 13:05:53.927]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 13:05:55.013]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 13:05:55.029]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 13:05:55.104]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000578
[#2020/03/15 13:40:03.324]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 13:40:05.816]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 13:40:09.466]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 13:41:10.319]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 13:41:12.913]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 13:41:12.953]SkCommIo_SendData :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 13:41:13.085]SkCommIo_CloseDevice :Status=0x20210003:GetLastError=0x00000578
[#2020/03/15 13:41:43.150]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 15:24:26.998]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 15:24:29.625]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 15:31:29.661]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 15:33:14.504]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 15:33:22.820]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 15:34:19.119]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 15:53:41.736]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000
[#2020/03/15 21:23:48.197]SkCommIo_RecvData :Status=0x2021000f:GetLastError=0x00000000

@ -0,0 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<startup>
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5"/>
</startup>
</configuration>

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -0,0 +1,514 @@
'
'****************************************************************************************
'********** **********
'********** SEKONIC C-7000 SDK Sample Program **********
'********** **********
'********** 2017/04/05 12:00 **********
'********** **********
'********** by SEKONIC CORPORATION **********
'********** **********
'****************************************************************************************
'
' <<< Version History >>>
'
' 2017/04/05 Ver1.00
' Release start
'
'
Public Class frm_Main
Private C7000Device As New C7000.SDK ' C-7000 SDK Instance
Private DeviceInfo As C7000.SDK.SKS_DEVICE_INFO ' Device Information
Private Config As C7000.SDK.SKS_MEAS_CONFIG ' Measuring Configration
Private MeasResult As C7000.SDK.SKS_MEAS_RESULT ' Measurement Result
Private Sequence As SequenceCtrKey = SequenceCtrKey.IDLE ' Sequence Control Key
Private Enum SequenceCtrKey As Byte ' Sequence Control Key Code
IDLE = 0 ' Idle Sequence
FLASH_STANDBY ' Flash Standby
MEASURING ' Measuring
End Enum
Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
' >>>>> Title & Version Display <<<<<
With My.Application.Info
Me.Text = .Title & " [Ver" &
.Version.Major & "." &
.Version.Minor.ToString("D2") & "]"
End With
' >>>>> Initialize Array of Measurement Results <<<<<
ReDim MeasResult.SpectralData_1nm(C7000.SDK.SKF_WAVELENGTH_1NM_COUNT - 1)
ReDim MeasResult.SpectralData_5nm(C7000.SDK.SKF_WAVELENGTH_5NM_COUNT - 1)
ReDim MeasResult.ColorRenditionIndexes.Ri(C7000.SDK.SKF_CRI_COUNT - 1)
ReDim MeasResult.TM30.HueBins(C7000.SDK.SKF_TM30_BINS_COUNT - 1) '#1101
End Sub
Private Sub frm_Main_Disposed(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Disposed
Call Button_Disconnect_Click(Nothing, Nothing) ' Device Disconnect
End Sub
Private Sub Button_Connect_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button_Connect.Click
Dim CtrNum As Integer = 0 ' Sequence Control Number
Dim SDKResult As Long ' SDK Result
Do
Select Case CtrNum
Case 0 ' >>>>> Device Connect <<<<<
SDKResult = C7000Device.SK_Connect()
Case 1 ' >>>>> Get Device Information <<<<<
SDKResult = C7000Device.SK_GetDeviceInfo(DeviceInfo)
Case 2 ' >>>>> Now Initilizeing ?! <<<<<
If DeviceInfo.Status = C7000.SDK.SKF_STATUS_DEVICE.BUSY_INITIALIZING Then ' if Initializeing then Connect Control Abort
MessageBox.Show("Now Initilizeing...",
My.Application.Info.Title,
MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
CtrNum = 5 ' Process End !
End If
Case 3 ' >>>>> Remote Mode On <<<<<
SDKResult = C7000Device.SK_SetRemoteMode(C7000.SDK.SKF_REMOTE.REMOTE_ON)
Case 4 ' >>>>> Get Measurement Configration <<<<<
SDKResult = C7000Device.SK_GetMeasConfig(Config)
Case 5 ' >>>>> GUI Setting <<<<<
Combo_FieldView.SelectedIndex = Config.FieldOfView ' Set Measurement Configration
Combo_MeasuringMode.SelectedIndex = Config.MeasuringMode
Combo_ExposureTime.SelectedIndex = Config.ExposureTime
Combo_ShutterSpeed.SelectedIndex = Config.ShutterSpeed
Combo_MeasMethod.SelectedIndex = Config.MeasuringMethod
Call Combo_MeasuringMode_SelectedIndexChanged(Nothing, Nothing)
Group_Configuration.Enabled = True
Button_Connect.Enabled = False
Button_DisConnect.Enabled = True
Button_MeasStart.Enabled = True
Button_StandbyStop.Enabled = False
Sequence = SequenceCtrKey.IDLE
IntervalTimer.Enabled = True ' Interval Timer Start
End Select
CtrNum += 1 ' Next Sequence
Loop Until (Check_Status(SDKResult) = False Or CtrNum > 5)
End Sub
Private Sub Button_Disconnect_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button_DisConnect.Click
Dim CtrNum As Integer = 0 ' Sequence Control Number
Dim SDKResult As Long ' SDK Result
IntervalTimer.Enabled = False ' Interval Timer Stop
Do
Select Case CtrNum
Case 0 ' >>>>> Remote Mode Off <<<<<
SDKResult = C7000Device.SK_SetRemoteMode(C7000.SDK.SKF_REMOTE.REMOTE_OFF)
Case 1 ' >>>>> Device Disconnect <<<<<
SDKResult = C7000Device.SK_Disconnect()
End Select
CtrNum += 1 ' Next Sequence Control Number Set
Loop Until (Check_Status(SDKResult) = False Or CtrNum > 1)
Group_Configuration.Enabled = False
Button_Connect.Enabled = True
Button_DisConnect.Enabled = False
Button_MeasStart.Enabled = False
Button_StandbyStop.Enabled = False
Label_Status.Text = "-" ' Monitor Device Status
Label_Ring.Text = "-" ' Monitor Light Selection Ring
End Sub
Private Sub Button_MeasStart_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button_MeasStart.Click
Sequence = Start_Measurement() ' Measurement Start
End Sub
Private Sub Button_StandbyStop_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button_StandbyStop.Click
Check_Status(C7000Device.SK_StopStandby()) ' Measurement Stop
End Sub
Private Sub Combo_FieldView_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Combo_FieldView.SelectedIndexChanged
Config.FieldOfView = CType(Combo_FieldView.SelectedIndex, C7000.SDK.SKF_FIELD_OF_VIEW)
End Sub
Private Sub Combo_MeasuringMode_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Combo_MeasuringMode.SelectedIndexChanged
Config.MeasuringMode = CType(Combo_MeasuringMode.SelectedIndex, C7000.SDK.SKF_MEASURING_MODE)
Label_ExposureTime.Enabled = (Config.MeasuringMode = C7000.SDK.SKF_MEASURING_MODE.AMBIENT)
Combo_ExposureTime.Enabled = (Config.MeasuringMode = C7000.SDK.SKF_MEASURING_MODE.AMBIENT)
Label_MeasMethod.Enabled = (Config.MeasuringMode = C7000.SDK.SKF_MEASURING_MODE.AMBIENT) '#1101
Combo_MeasMethod.Enabled = (Config.MeasuringMode = C7000.SDK.SKF_MEASURING_MODE.AMBIENT) '#1101
Label_ShutterSpeed.Enabled = (Config.MeasuringMode <> C7000.SDK.SKF_MEASURING_MODE.AMBIENT)
Combo_ShutterSpeed.Enabled = (Config.MeasuringMode <> C7000.SDK.SKF_MEASURING_MODE.AMBIENT)
End Sub
Private Sub Combo_ExposureTime_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Combo_ExposureTime.SelectedIndexChanged
Config.ExposureTime = CType(Combo_ExposureTime.SelectedIndex, C7000.SDK.SKF_EXPOSURE_TIME)
End Sub
Private Sub Combo_ShutterSpeed_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Combo_ShutterSpeed.SelectedIndexChanged
Config.ShutterSpeed = CType(Combo_ShutterSpeed.SelectedIndex, C7000.SDK.SKF_SHUTTER_SPEED)
End Sub
Private Sub Combo_MeasMethod_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles Combo_MeasMethod.SelectedIndexChanged
Config.MeasuringMethod = CType(Combo_MeasMethod.SelectedIndex, C7000.SDK.SKF_MEASURING_METHOD)
End Sub
Private Sub IntervalTimer_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles IntervalTimer.Tick
If True = Check_Status(C7000Device.SK_GetDeviceInfo(DeviceInfo)) Then ' Check Device Status Code
Label_Status.Text = Get_DeveiceStats(DeviceInfo) ' Get Device Status
Label_Ring.Text = Get_RingStatus(DeviceInfo) ' Get Light Selection Ring
Select Case Sequence
Case SequenceCtrKey.IDLE
If 0 <> (C7000.SDK.SKF_STATUS_BUTTON.MEASURING And DeviceInfo.Button) Then ' Measuring Button ON ?!
Sequence = Start_Measurement()
End If
Case SequenceCtrKey.FLASH_STANDBY
If C7000.SDK.SKF_STATUS_DEVICE.BUSY_FLASH_STANDBY <> DeviceInfo.Status Then
Sequence = SequenceCtrKey.MEASURING
End If
Case SequenceCtrKey.MEASURING
If C7000.SDK.SKF_STATUS_DEVICE.BUSY_MEASURING <> DeviceInfo.Status Then
Call Monitor_MeasuringResult()
Button_DisConnect.Enabled = True
Button_MeasStart.Enabled = True
Button_StandbyStop.Enabled = False
Sequence = SequenceCtrKey.IDLE
End If
End Select
End If
End Sub
Private Function Start_Measurement() As SequenceCtrKey
Dim CtrNum As Integer = 0 ' Sequence Control Number
Dim SDKResult As Long ' SDK Result
Dim RingPosition As Boolean = True ' Light Selection Ring Position Check Flag (Position OK!)
Start_Measurement = SequenceCtrKey.IDLE ' Next Sequence = Idle
Select Case DeviceInfo.Ring ' Light Selection Ring Position Check
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_RING.LOW
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_RING.HIGH
If C7000.SDK.SKF_MEASURING_MODE.AMBIENT = Config.MeasuringMode Then
RingPosition = False ' Position Check NG !
End If
Case Else
RingPosition = False ' Position Check NG !
End Select
If True = RingPosition Then ' Light Selection Ring Position Check OK ?!
Do
Select Case CtrNum
Case 0 ' >>>>> Set Measurement Configration <<<<<
SDKResult = C7000Device.SK_SetMeasConfig(Config)
Case 1 ' >>>>> Start Measurement <<<<<
SDKResult = C7000Device.SK_StartMeasuring()
Case 2
Button_DisConnect.Enabled = False
Button_MeasStart.Enabled = False
Select Case Config.MeasuringMode ' Next Sequence Set
Case C7000.SDK.SKF_MEASURING_MODE.AMBIENT
Start_Measurement = SequenceCtrKey.MEASURING ' Ambient then Next Sequence = Measuring
Case C7000.SDK.SKF_MEASURING_MODE.CORDLESS_FLASH
Start_Measurement = SequenceCtrKey.FLASH_STANDBY ' Cordless then Next Sequence = Flash standby
Button_StandbyStop.Enabled = True
Case C7000.SDK.SKF_MEASURING_MODE.CORD_FLASH ' Cordin then Next Sequence = Measuring
Start_Measurement = SequenceCtrKey.MEASURING
End Select
End Select
CtrNum += 1
Loop Until (Check_Status(SDKResult) = False Or CtrNum > 2)
Else
MessageBox.Show("Please check Light Selection Ring position.",
My.Application.Info.Title,
MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
End If
End Function
Private Function Monitor_MeasuringResult() As Boolean
Dim SDKResult As Long ' SDK Result
SDKResult = C7000Device.SK_GetMeasuringResult(MeasResult) ' Get Measurement Result
Monitor_MeasuringResult = Check_Status(SDKResult)
'With ChartSpectrum.Series
' .Clear()
' .Add("Dummy")
' .Item("Dummy").Points.AddXY(0, 1)
'End With
With MeasResult
If True = Monitor_MeasuringResult And
C7000.SDK.SKF_RESULT_VALUE.VALUE_ON = .ResultFlag Then ' Measurement Result OK ?!
Result_Tcp.Text = .ColorTemperature.Tcp
Result_Delta_uv.Text = .ColorTemperature.Delta_uv
Result_Illmi.Text = .Illuminance.LUX
Result_PeakWaveLength.Text = .PeakWavelength
Result_X.Text = .Tristimulus.X_Value
Result_Y.Text = .Tristimulus.Y_Value
Result_Z.Text = .Tristimulus.Z_Value
Result_CIE1931x.Text = .CIE1931.x_Value
Result_CIE1931y.Text = .CIE1931.y_Value
Result_CIE1931z.Text = .CIE1931.z_Value
Result_CIE1976u.Text = .CIE1976.ud_Value
Result_CIE1976v.Text = .CIE1976.vd_Value
Result_DWL.Text = .DWL.WAVELENGTH
Result_Purity.Text = .DWL.EXCITATION_PURITY
Result_PPFD.Text = .PPFD
Result_CRI_Ra.Text = .ColorRenditionIndexes.Ra
Result_CRI_R1.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(0)
Result_CRI_R2.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(1)
Result_CRI_R3.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(2)
Result_CRI_R4.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(3)
Result_CRI_R5.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(4)
Result_CRI_R6.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(5)
Result_CRI_R7.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(6)
Result_CRI_R8.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(7)
Result_CRI_R9.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(8)
Result_CRI_R10.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(9)
Result_CRI_R11.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(10)
Result_CRI_R12.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(11)
Result_CRI_R13.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(12)
Result_CRI_R14.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(13)
Result_CRI_R15.Text = .ColorRenditionIndexes.Ri(14)
Result_TM30Rf.Text = .TM30.Rf
Result_TM30Rg.Text = .TM30.Rg
Result_SSIt.Text = .SSI.SSIt
Result_SSId.Text = .SSI.SSId
Result_SSI1.Text = .SSI.SSI1
Result_SSI2.Text = .SSI.SSI2
Result_TLCI.Text = .TLCI.TLCI
Result_TLMF.Text = .TLCI.TLMF
With ChartSpectrum
Dim Series_1nm As String = "1nm"
Dim Series_5nm As String = "5nm"
Dim pt As Integer = 0
'Item Clear
.Series.Clear()
'Add Spectrum Item
.Series.Add(Series_5nm)
.Series.Add(Series_1nm)
'Set Item Format
With .Series.Item(Series_1nm)
.ChartType = DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Line
.BorderWidth = 3
End With
With .Series.Item(Series_5nm)
.ChartType = DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Column
End With
'Set Spectrum 1nm
For wl As Integer = 380 To 780
Dim p As Single = MeasResult.SpectralData_1nm(pt)
'
.Series.Item(Series_1nm).Points.AddXY(wl, p)
pt += 1
Next
'Set Spectrum 5nm
pt = 0
For wl As Integer = 380 To 780 Step 5
Dim p As Single = MeasResult.SpectralData_5nm(pt)
'
.Series.Item(Series_5nm).Points.AddXY(wl, p)
pt += 1
Next
End With
With ChartTM30
'Item Clear
.Series.Item(0).Points.Clear()
.Series.Item(1).Points.Clear()
'Plot TM-30-18 Hue Bin Data
For pt As Integer = 0 To 16
Dim hue_dat As Integer = If(pt < 16, pt, 0)
Dim test_x As Single = MeasResult.TM30.HueBins(hue_dat).Test_X
Dim test_y As Single = MeasResult.TM30.HueBins(hue_dat).Test_Y
Dim refer_x As Single = MeasResult.TM30.HueBins(hue_dat).Refer_X
Dim refer_y As Single = MeasResult.TM30.HueBins(hue_dat).Refer_Y
'
.Series.Item(0).Points.AddXY(test_x, test_y)
.Series.Item(1).Points.AddXY(refer_x, refer_y)
Next
End With
Else
Result_Tcp.Text = "" ' Measurement Result Clear
Result_Delta_uv.Text = ""
Result_Illmi.Text = ""
Result_PeakWaveLength.Text = ""
Result_X.Text = ""
Result_Y.Text = ""
Result_Z.Text = ""
Result_CIE1931x.Text = ""
Result_CIE1931y.Text = ""
Result_CIE1931z.Text = ""
Result_CIE1976u.Text = ""
Result_CIE1976v.Text = ""
Result_DWL.Text = ""
Result_Purity.Text = ""
Result_PPFD.Text = ""
Result_CRI_Ra.Text = ""
Result_CRI_R1.Text = ""
Result_CRI_R2.Text = ""
Result_CRI_R3.Text = ""
Result_CRI_R4.Text = ""
Result_CRI_R5.Text = ""
Result_CRI_R6.Text = ""
Result_CRI_R7.Text = ""
Result_CRI_R8.Text = ""
Result_CRI_R9.Text = ""
Result_CRI_R10.Text = ""
Result_CRI_R11.Text = ""
Result_CRI_R12.Text = ""
Result_CRI_R13.Text = ""
Result_CRI_R14.Text = ""
Result_CRI_R15.Text = ""
Result_TM30Rf.Text = ""
Result_TM30Rg.Text = ""
Result_SSIt.Text = ""
Result_SSId.Text = ""
Result_SSI1.Text = ""
Result_SSI2.Text = ""
Result_TLCI.Text = ""
Result_TLMF.Text = ""
With ChartSpectrum
Dim Series_1nm As String = "1nm"
Dim Series_5nm As String = "5nm"
'Item Clear
.Series.Clear()
'Add Spectrum Item
.Series.Add(Series_5nm)
.Series.Add(Series_1nm)
'Add Dummy Data
.Series.Item(Series_5nm).Points.AddXY(0.0, 0.0)
.Series.Item(Series_1nm).Points.AddXY(0.0, 0.8)
End With
With ChartTM30
'Item Clear
.Series.Item(0).Points.Clear()
.Series.Item(1).Points.Clear()
'Plot TM-30-18 Hue Bin Data
.Series.Item(0).Points.AddXY(-2.0, -2.0)
End With
End If
End With
End Function
Private Function Check_Status(ByVal Status As Long) As Boolean
Dim Message As String
Select Case Status
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.SUCCESS ' Successful Completion
Message = ""
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.EXECUTE_ERR ' API Execution Error
Message = "API Execution Error"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.NO_DEVICE ' No Device to Detect
Message = "No Device to Detect"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.HANDLE_ERR ' Handle Error
Message = "Handle Error"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.PARAM_ERR ' Parameter Error
Message = "Parameter Error"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.MEM_ALLOC_ERR ' Memory Allocation Failed
Message = "Memory Allocation Failed"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.CREATE_EVENT_ERR ' Event Creation Failed
Message = "Event Creation Failed"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.WAIT_TIMEOUT ' Timeout
Message = "Timeout"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.ACK_NAK_ERR ' ACK/NAK Response Error
Message = "ACK/NAK Response Error"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.NAK_COMMAND ' NAK Error (Command Error)
Message = "NAK Error (Command Error)"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.NAK_PARAM ' NAK Error (Parameter Error)
Message = "NAK Error (Parameter Error)"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.NAK_UNSUPPORTED_MODEL ' NAK Error (Unsupported Model)
Message = "NAK Error (Unsupported Model)"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.NAK_UNSUPPORTED_COMMAND ' NAK Error (Unsupported Command)
Message = "NAK Error (Unsupported Command)"
Case Else ' else Error
Message = "Status Code = " & Status.ToString("X8")
End Select
If Message <> "" Then ' Error Message Display
IntervalTimer.Enabled = False
MessageBox.Show(Message,
My.Application.Info.Title,
MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error)
Call C7000Device.SK_Disconnect()
Group_Configuration.Enabled = False
Button_Connect.Enabled = True
Button_DisConnect.Enabled = False
Button_MeasStart.Enabled = False
Button_StandbyStop.Enabled = False
Label_Status.Text = "-" ' Monitor Device Status
Label_Ring.Text = "-" ' Monitor Light Selection Ring
End If
Check_Status = (C7000.SDK.SKF_STATUS_COM.SUCCESS = Status)
End Function
Private Function Get_DeveiceStats(ByVal DeviceInfor As C7000.SDK.SKS_DEVICE_INFO) As String
Select Case DeviceInfor.Status
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_DEVICE.ERROR_HW ' H/W Error
Get_DeveiceStats = "H/W Error"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_DEVICE.BUSY_MEASURING ' Measuring
Get_DeveiceStats = "Measuring"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_DEVICE.BUSY_FLASH_STANDBY ' Flash standby
Get_DeveiceStats = "Flash Standby"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_DEVICE.BUSY_DARK_CALIBRATION ' Dark Calibration
Get_DeveiceStats = "Dark Calibration"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_DEVICE.BUSY_INITIALIZING ' Initilizing
Get_DeveiceStats = "Initilize"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_DEVICE.IDLE_OUT_MEAS ' Out of Measurement Range
Get_DeveiceStats = "Idle (Out of Measurement Range)"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_DEVICE.IDLE ' Idle
Get_DeveiceStats = "Idle"
Case Else ' else Status
Get_DeveiceStats = "Other"
End Select
End Function
Private Function Get_RingStatus(ByVal DeviceInfor As C7000.SDK.SKS_DEVICE_INFO) As String
Select Case DeviceInfor.Ring
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_RING.UNPOSITIONED ' Unpositioned
Get_RingStatus = "Light Selection Ring : Unpositioned"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_RING.CAL ' Cal
Get_RingStatus = "Light Selection Ring : Cal"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_RING.LOW ' Low
Get_RingStatus = "Light Selection Ring : Low"
Case C7000.SDK.SKF_STATUS_RING.HIGH ' High
Get_RingStatus = "Light Selection Ring : High"
Case Else ' else
Get_RingStatus = "Other"
End Select
End Function
End Class

@ -0,0 +1,22 @@
C:\Users\migue\Desktop\C7000 - SDK\Sample\bin\Debug\C7000_SDK_Sample.exe.config
C:\Users\migue\Desktop\C7000 - SDK\Sample\bin\Debug\C7000_SDK_Sample.exe
C:\Users\migue\Desktop\C7000 - SDK\Sample\bin\Debug\C7000_SDK_Sample.pdb
C:\Users\migue\Desktop\C7000 - SDK\Sample\bin\Debug\C7000_SDK.dll
C:\Users\migue\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.vbprojAssemblyReference.cache
C:\Users\migue\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.frm_Main.resources
C:\Users\migue\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.Resources.resources
C:\Users\migue\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.vbproj.GenerateResource.cache
C:\Users\migue\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.vbproj.CopyComplete
C:\Users\migue\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.exe
C:\Users\migue\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.pdb
D:\Usuarios\usuari\Desktop\C7000 - SDK\Sample\bin\Debug\C7000_SDK_Sample.exe.config
D:\Usuarios\usuari\Desktop\C7000 - SDK\Sample\bin\Debug\C7000_SDK_Sample.exe
D:\Usuarios\usuari\Desktop\C7000 - SDK\Sample\bin\Debug\C7000_SDK_Sample.pdb
D:\Usuarios\usuari\Desktop\C7000 - SDK\Sample\bin\Debug\C7000_SDK.dll
D:\Usuarios\usuari\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.vbprojAssemblyReference.cache
D:\Usuarios\usuari\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.frm_Main.resources
D:\Usuarios\usuari\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.Resources.resources
D:\Usuarios\usuari\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.vbproj.GenerateResource.cache
D:\Usuarios\usuari\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.vbproj.CopyComplete
D:\Usuarios\usuari\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.exe
D:\Usuarios\usuari\Desktop\C7000 - SDK\Sample\obj\x86\Debug\C7000_SDK_Sample.pdb

@ -0,0 +1,31 @@

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 16
VisualStudioVersion = 16.0.29806.167