README.md modificat

master
Miguel Descalzo 3 years ago
parent e7ce1165f9
commit fda40d2990
  1. 30
      README.md
  2. BIN
      imatges/logo-VHIR.png
  3. BIN
      imatges/logo-ub.jpg

@ -1,2 +1,28 @@
# TFG
Treball de Final del Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions de Miguel Descalzo Pérez
# Enginyeria d'un sistema per a emetre estímuls visuals en el context d'investigacions sobre la migranya
En aquest repositori es troben diferents fitxers relacionats amb el treball de final del grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions de Miguel Descalzo Pérez. Grau impartit a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona.
Aquest treball està sent realitzat durant el semestre de Primavera del 2020 i actualment es troba **inacabat**.
El treball forma part d'una col·laboració entre el Vall d'Hebron Institut de Recerca ([VHIR](http://www.vhir.org)) i la Universitat de Barcelona ([UB](https://www.ub.edu/web/ub/ca/))
![](./imatges/logo-ub.jpg)
![](./imatges/logo-VHIR.png)
### Llistat d'objectius
Aquest és un llistat dinàmic que es va actualitzant a mesura que el projecte avança
1. Desenvolupar un sistema capaç d'emetre estímuls visuals d'una luminància coneguda, constant en el temps i ajustable per la usuària.
2.
## Situació actual del projecte
La solució triada que està desenvolupant-se actualment per a complir **l'objectiu 1** és fer servir un projector convencional com a font de llum controlada amb un programa escrit en _Matlab_. Per a conèixer la luminància que el projector emet en cada moment es fa servir el SPECTROMASTER C-7000 de SEKONIC.
SEKONIC ofereix un SDK de _VisualBasic_ per a plataformes Windows que permet controlar el seu C-7000. Per aquest motiu es fa servir _VisualBasic_ per a realitzar les mesures de luminància. Aquest SDK del que s'ha fet referència es troba a la carpeta TFG/C700_SDK.
S'ha de programar una comunicació entre el programa de _Matlab_ i el programa de _VisualBasic_. Aquesta es farà amb un model Servidor-Client a traves de IPv4.
De manera global, actualment està treballant-se en la creació d'un mètode de calibració del sistema, és a dir, una manera d'aconseguir que el projector tingui la mateixa emitància lluminosa al llarg del temps i que es pugui seleccionar de manera fiable la luminància desitjada.

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 25 KiB

Loading…
Cancel
Save