You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

8.2 KiB

Seguretat digital

Sindicats combatius

#VSLIDE

Índex

 • Bloc 1: Necessitat de polítiques de seguretat i autonomia
  1. Antirepressió digital
  2. Vigilància en el lloc de treball
  3. Anticapitalisme digital
 • Bloc 2: Eines i pràctiques d'informació i comunicació

#VSLIDE

Hola!

#VSLIDE

Roda de motivacions

«Què esperes d'aquesta sessió?»

«Per què estàs aquí?»

#VSLIDE

Sondeig tècnic

 • Mail: gmail - riseup
 • OS: windows - ubuntu
 • Anon: Tor, metadades, cares
 • Mòbil: precaucions?

#VSLIDE

Seguretat

 • Relativa al context
 • De grup
 • Psico-social + física + info
 • Progressiva
 • Objectiu: activisme sostenible

#HSLIDE

Bloc 1

Necessitat de polítiques de seguretat i sobirania digital

#HSLIDE

1. Autodefensa digital antirepressiva

Idea central: sobirania-control de la informació

#VSLIDE

Persecució i inflitracions policials

 • S'han donat casos recents d'intents d'espionatge per part dels mosos 1 2
 • Les millor solucions es tenir control de les nostres infrasetructures de comunicació
 • Tenir una bona cultura de la seguretat dins el sindicat

#VSLIDE

Accions al carrer

mosso d'esquadra amb càmera de pit

#VSLIDE

Perills en accions com piquets o vagues

 • Identificació mitjançant sistemes de reconeixement facial
 • Identificació a través del nostre dispositiu mòbil

#VSLIDE

Posibles mitigacions o solucions

 • Tapar-se la cara/cap
 • Maquillatges / Pentinats contra reconeixement facial 1
 • No portar el mòbil a sobre
 • Comunicació sense aparells digitals

#VSLIDE

Protecció entre companyes

 • afiliació secreta
 • consultes amb info sensible
  • com ens comuniquem / atenem / gestionem
  • com i on guardem les dades, o on en queda rastre

#VSLIDE

Motius

 • Que el sindicat sigui segur i inspiri confiança
 • Donar suport a les companyes que no estan cobertes per drets sindicals.
 • Protegir-nos millor avui
 • Avançar-nos a la repressió de demà

#VSLIDE

Com tractar dades personals

cgtsrv

 • Guardar les dades en una infraestructura pròpia (a ser posible)
 • No deixar contrasenyas en post-it, ni notes d'informació imporntat sobre la taula

#VSLIDE

 • Evitar fer les comunicacións a traves del mail/dispositius d'empresa
 • Guardar aquestes dades encriptades de la forma mes segura possible
 • No facilitar informació a NINGÚ del que no estem 100% segurs de la seva identitat
 • No guardar dades sensibles en fitxers al escriptori/ mis documentos

#HSLIDE

2. Espionatge dins l'empresa

boss spy

#VSLIDE

Ordinador d'empresa

#VSLIDE

Android/Mòbil

android logo with devil horns

 • El mateix que al ordinador amb el risc afegit de la geolocalització
 • Article sobre les millors eines espies
 • Qustodio es un example aqui a barcelona
 • Lo mes segur es no fer servir el movil de la feina per asumptes personals/sindicals

#VSLIDE

Mail d'empresa

gmail logo with warning symbol

 • Si es gmail normalment poden llegirlo
 • Els servidors de mails gestionats per la empresa es menys probable que els vigilin
 • El mes segur com sempre es no fer servir el mail de empresa per asumptes personals/sindicals

#VSLIDE

«Com puc saber si la empresa m'està espiant?»

#VSLIDE

enterprise team with formal people and a guy with beard and black shirt: "spot the linux sysadmin"

#HSLIDE

3. Anticapitalisme... digital

Idea central: no són amics, són l'enemic de sempre

 • Cotitzen per sobre de 🛢 🏦 👕 💊 🛦
 • Caixa d'eines de vigilància massiva.

#VSLIDE Empreses que més cotitzen 2020 font: howmuch.net

#VSLIDE

Big Tech USA

Google Apple Facebook Amazon Microsoft

#VSLIDE

GAFAM+N

 • Google
 • Amazon
 • Facebook
 • Apple
 • Microsoft
 • ... Netflix

#VSLIDE

Big Tech Xina

Baidu Alibaba Tencent Xiaomi

#VSLIDE

BATX+H

 • Baidu
 • Alibaba
 • Tencent
 • Xiaomi
 • ... Huawei

#VSLIDE

Ideologia

Estat-ciutadà.

 • Paternalisme
 • Control total
 • Serveis i infraestructures "públiques"
 • Vigilància i repressió
 • Imperialisme

#VSLIDE

Capitalisme "coŀlaboratiu"

Startups amb fons de capitals riscs

 • Über / Cabify
 • Glovo / Deliveroo
 • AirBnB

#VSLIDE

Ideologia

Plataformes d'explotació coŀlaborativa

 • Ni produir ni vendre
 • Plataforma i la base d'usuàries
 • Falsos autònoms "emprenedors"
 • Algorismes dèspotes (crèdit social).

#VSLIDE

amazon prime esprem #VSLIDE

Amazon

 • Anti-sindical 1 2
 • Magatzems de productes de consum (amazon.com)
 • Magatzems de serveis d'internet (aws.com)
  • Lidera la centralització de servidors
  • Eines de guerra (video-control de drons)
 • més info a fuckoffamazon.info

#VSLIDE google monopoly

#VSLIDE

Google

Transhumanisme + ordenació de "tota la informació"

 • la nostra xarxa social, de contactes
 • què pensem, ens preocupa
 • què diem, comprem, on viatgem
 • on som, on anem, què fem
 • les cares de qui estimem
 • patrons de son, salut, malalties

#VSLIDE

Fonaments

Idees de dominació (tecnopatriarcapitalisme)

 • L'Home fora i sobre de la natura
 • L'individu fora i sobre de la comunitat
 • La ment fora i sobre del cos

Valors de l'home BBVAH, "bolet".

#VSLIDE

Conseqüències

 • Progrés-creixement
 • Extractivisme
 • Consumisme hedonista
 • Violències discriminants
 • Individualisme

#VSLIDE Artista: Miguel Brieva

el mundo por miguel brieva

#VSLIDE

Interseccions

 • anticolonials
 • feministes
 • ecologistes

#HSLIDE

Bloc 2

Eines i pràctiques d'informació i comunicació digitals

#VSLIDE Mapa de cables de fibra submarins, terrestres, i centres de dades o punts d'interconnexió

font: infrapedia

#VSLIDE

Internet

 • Centres de dades
 • Punts d'interconnexió
 • Cables submarins, autopistes, trens

#VSLIDE

Informació

 • informació estàtica / en repòs, metadades, identificable, sensible.
 • identitats legals / anònimes / pseudònimes / coŀlectives

#VSLIDE Quatre estratègies de protecció de les identitats

font: spideralex

#VSLIDE

Estratègies de protecció

 • Compartimentar
 • Fortificar
 • Reduir
 • Confondre

#VSLIDE

Eines

 • criteris: qui són, seguretat, xarxa...
 • algunes recomanacions:
  • mail d'empresa i/o gmail → mail propi o activista o contractat
  • whatsapp → mail segur o signal.

#VSLIDE

Més en detall

Consultar les diapositives de la Formació en seguretat i privacitat

#HSLIDE

Contacte

Salut!